Original(n)i koncept : KopirajT

Nakladnik : MHZ – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec • Za nakladnika: Goranka Horjan • Urednik, autor izložbe i teksta: Božidar Pejković • Crtež: Goran Trbuljak, 1971 • Fotografije: Davorin Vujčić • Oblikovanje: Božidar Pejković • Grafička priprema : ArTresor naklada • Tisak: Tiskara Zelina • Sponzor: OPEL Kozina • Naklada : 350 • ISBN 978-953-265-025-9

Izložba Original(n)i koncept  i radionica KopirajT  realizirane su povodom 13. muzejske edukativne akcije Original  te simpozija Original u skulpturi , a uz potporu Ministarstva kulture RH.

Pogledajte izložbu originala i verzija/varijanti, replika i kopija skulptura Gorana Trbuljaka, našeg velikog konceptualnog umjetnika, pa zatim i sami kopirajte Trbuljaka.

Uz pomoć Trbuljakovih skulptura Naranča (1971., 2008., naranča i žica) odnosno Jabuka (1999., 2008., jabuka i žica) i običnih naranača, jabukā i žice na lak i zabavan način pojmite što znače koncept i procesualnost u skulpturi te što je original a što su unikat, replika, varijanta, verzija, kopija, falsifikat, plagijat, imitat ...