KopirajT

Original(n)i koncept : KopirajT, GAA, 18. IV. – 18. VI. 2008. / autor izložbe i likovnog postava Božidar Pejković. – 9 izložaka (6 Trbuljak, 2 Pejković)

Nakladnik : MHZ – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec • Za nakladnika: Goranka Horjan • Urednik, autor izložbe i teksta: Božidar Pejković • Crtež: Goran Trbuljak, 1971 • Fotografije: Davorin Vujčić • Oblikovanje: Božidar Pejković • Grafička priprema : ArTresor naklada • Tisak: Tiskara Zelina • Sponzor: OPEL Kozina • Naklada : 350 • ISBN 978-953-265-025-9
 
Izložba Original(n)i koncept  i radionica KopirajT realizirane su povodom 13. muzejske edukativne akcije Original  te simpozija Original u skulpturi , a uz potporu Ministarstva kulture RH.
Pogledajte izložbu originala i verzija/varijanti, replika i kopija skulptura Gorana Trbuljaka, našeg velikog konceptualnog umjetnika, pa zatim i sami kopirajte Trbuljaka.
Uz pomoć Trbuljakovih skulptura Naranča (1971., 2008., naranča i žica) odnosno Jabuka (1999., 2008., jabuka i žica) i običnih naranača, jabukā i žice na lak i zabavan način pojmite što znače koncept i procesualnost u skulpturi te što je original a što su unikat, replika, varijanta, verzija, kopija, falsifikat, plagijat, imitat ...
 

Download

Deplijan