Kuća za prijevoz skulpture

Petrica Kerempuh
sprema se privremeno
napustiti svoju Galeriju,
(KUĆU u kojoj je trajno zbrinut),
te krenuti na put.
Zato će mu trebati
posebna KUĆA za prijevoz,
koja će omogućiti da
zdrav i čitav stigne do odredišta,
ma kako udaljeno ono bilo.