Oko originala

Antun Augustinčić : oko originala, Salon GAA, 4. VI. – 4. IX. 2008. / autor izložbe i likovnog postava Božidar Pejković. – 19 izložaka

Nakladnik : MHZ – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec • Za nakladnika: Goranka Horjan • Urednik, autor izložbe i teksta: Božidar Pejković • Fotografije: Davorin Vujčić • Oblikovanje: Božidar Pejković • Grafička priprema : Artresor naklada • Tisak: Tiskara Kasanić • Sponzor: OPEL Kozina • Naklada : 350 • ISBN 978-953-265-036-5
Izložba Antun Augustinčić – oko originala, Salon Galerije Antun Augustinčić, Klanjec, 4. lipnja – 4. rujna 2008., realizirana je povodom simpozija Original u skulpturi, MHZ – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec, 4. – 6. lipnja 2008., uz potporu Ministarstva kulture RH.

falsifikāt (lat. falsus – lažan, varav, neistinit; facere – činiti, načiniti), krivotvorina, kopija ili preinaka umjetničkog djela izrađena radi prijevare ili obmane.
imitāt (lat. imitari – oponašati), patvorina, surogat; pogrešno načinjena kopija umjetničkog djela koja ne prenosi sve njegove bitne oznake nego ih simulira.
koncept (lat. conceptus – začeće, glavna misao, prvotna predodžba ili zamisao), imanentni proizvod duhovne djelatnosti, »pojam« ili »teoretska konstrukcija«. konceptualna umjetnost, pravac u umjetnosti koji se razvio sredinom šezdesetih godina 20. stoljeća. Rezultat je težnje umjetnika da pomaknu interes s materijaliziranog umjetničkog djela (slike, kipa) na idejne odnosno konceptualne sadržaje koji djelu prethode ili su u njemu sadržani, pri čemu često koriste netradicionalne umjetničke postupke i materijale. Jedno od obilježja konceptualne umjetnosti jest i stalno prisutan  kritički stav u odnosu na tradicionalne umjetničke i kulturne vrijednosti, što uključuje i procesualnost kao kategoriju stvaranja i rastvaranja umjetničkog djela.
kopija (lat. copia – zaliha, obilje, mnoštvo), izravnim radom kao na originalu, po mogućnosti u istom materijalu i tehnici, dobiveno jednako djelo koje u svrhu studija izvodi drugi autor. Ako se kopija izvodi s namjerom da se podmetne kao original, riječ je o falsifikatu.
kopirajt, copyright (engl. copy – umnožavati; right – pravo), isključivo pravo izdavanja, prodaje ili distribucije intelektualnog (npr. umjetničkog ili tehničkog) ostvarenja, autorsko pravo.
origināl (lat. origo, -inis – začetak, postanak, podrijetlo), izvornik, umjetničko djelo koje je izradio sam umjetnik; ponekad se više primjeraka pojedinog djela može smatrati originalom.
plagijāt (lat. plagium – otmica čovjeka), prisvojenje tuđeg autorstva, izdanje tuđeg djela pod svojim imenom.
replika (lat. replicare – presaviti, nabrati; ponoviti, obnoviti, umnožiti), umjetničko djelo što ga je  ponovno izveo sam autor prema vlastitom originalu (za razliku od kopije, v.).
reprodukcija (lat. re- – natrag, opet, iznova; producere – izvesti, proizvesti, stvoriti, izraditi), svako umnožavanje umjetničkog djela isključivo tehničkim putem.
varijanta (lat. variare – mijenjati, pretvarati, preinačiti, preobraziti), inačica, druga razrada umjetničkog djela.
verzija (lat. vertere – okrenuti, obraćati, vrtjeti), jedna od više realizacija istog umjetničkog djela u različitim materijalima i tehnikama.
unikāt (lat. unicus – jedini, cigli), jedini izrađeni primjerak umjetničkog djela.