Bezglasne invencije

BEZGLASNE INVENCIJE, Zagreb, Hrvatski glazbeni zavod, 17. – 27. IV. 2007. /autor izložbe i likovniog postava Božidar Pejković. – 5 (B. Pejković) + 3 (A. Augustinčić) izloška

Bezglasne invencije
već i samim nazivljem asociraju glazbu, a dovode u vezu skulpturu i glazbu, likovni i glazbeni jezik. Za polazište uzeli smo gitaru, najčešći motiv Augustinčićevih skulptura na temu glazbe. S jedne strane poigravamo se pravim gitarama te ih »uobličujemo« u skulpture koje predstavljaju likovne i glazbene teme (Akt, Torzo; Unisono, Dvoglasna), dok s druge strane »prerađujemo« gitaru u likovni element od kojeg gradimo komponibilnu skulpturu (No.13) pogodnu da kroz brojne varijante predočava neke glazbene pojmove
(dinamika, intervali, akordi) te na kojoj možete (samostalno, uz pomoć ovog kataloga, uz vodstvo ili u okviru radionica) iskušati vlastitu inventivnost.

Download

Postav