Anali 37

13. ANALI 37 : god. XXXVII (2017.), br. 37 / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prenčević, Davorin Vujčić; recenzenti Frano Dulibić, Irena Kraševac; prijevod Suzana Bertović; lektura i korektura Ana Benc; UDK Ivana Majer; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada, Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : MHZ – Galerija Antuna Augustinčića, 2017. / za izdavača Nadica Jagarčec. – 24 x 15,5 cm; ovitak u boji s preklopom; šivano i lijepljeno; 96 str.; 94 ilustr.u boji; 200 kom.