Anali 16-17

ANALI 16/17 : God. XVI/XVII (1996./97.) : Simpozij Muzeji u Hrvatskoj danas i sutra : Muzej kao institucija : Muzejska struka / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo dr. Ive Šimat Banov, prof. dr. Ivo Maroević, mr. Snježana Pintarić; prijevod sažetaka na engleski Sonja Bašić; lektura Salih Isaac; korektura Ana Benc; grafička priprema i oblikovanje Artresor naklada Zagreb; tisak Kratis Zagreb. – Klanjec : GAA, 2001. / za izdavača Goranka Kovačić. – 160 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  300 kom.

Download

Anali 16-17