20 godina GAA u muzejskim edukativnim akcijama HMD-a

20 godina sudjelovanja Galerije Antuna Augustinčića u muzejskim edukativnim akcijama povodom Međunarodnog dana muzeja Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva

Galerija Antuna Augustinčića beziznimno sudjeluje u muzejskim edukativnim akcijama povodom Međunarodnog dana muzeja od 2000. godine, od trenutka kada se neformalna skupina koja ih je do tada organizirala ustanovljuje u okviru Hrvatskog muzejskog društva kao Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju, odnosno od trenutka kada te tematske akcije počinju probijati svoj prvotni regionalni okvir i postupno dobivati nacionalni značaj.

Unatoč počesto oprečnim stavovima unutar Sekcije, Galerija svoje programe osmišljava računajući i na međunarodni kontekst, povezujući temu akcije s temom Međunarodnog savjeta muzejā, što posljednjih godina nastoji činiti i sama Sekcija.

Prilika je da se u ovoj obljetničkoj godini – s ponosom i zahvalnošću, dakako – makar ovlaš prisjetimo proteklog vremena, održanih akcija i naših sudjelovanja.

Slučaj je htio da se ovaj skromni obljetnički osvrt dogodi baš u godini u kojoj se Međunarodni dan muzeja obilježava temom Muzeji za jednakost: različitost i uključivost, ali nikako nije slučajno to što su gotovo sva naša sudjelovanja (ciljajući najširi krug korisnika – bez obzira na dob, ranjivost, porijeklo i obrazovanje) njome protkana.

 

Pojašnjenje uz podatke na marginama slikovnih priloga

U lijevoj margini gore naveden je broj sudionika akcije te ime osobe koja vodi/koordinira akciju, a dolje je ime autora našeg programa.

U desnoj margini gore je redni broj akcije te imena osoba koje u to vrijeme rukovode Sekcijom odnosno Hrvatskim muzejskim društvom, a dolje je navedena tema obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, kako ju je formulirao Međunarodni savjet muzejā.


20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_00
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_01
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_02
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_03
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_04
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_05
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_06
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_07
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_08
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_09
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_10
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_111
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_12
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_13
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_14
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_15
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_16
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_17
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_18
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_19
20 godina sudjelovanja GAA u muzejskim edukativnim akcijama Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a povodom Medjunarodnog dana muzeja_Page_20