UMAS u GAA

Izložba nastavnika i suradnika Odsjeka za kiparstvo Odjela (za) likovne umjetnosti mjetničke akademije Sveučilišta u Splitu

UMAS u GAA

Dragan DUŽEVIĆ

Nikola DŽAJA

Kažimir HRASTE

Vojin HRASTE

Robert JOZIĆ

Kuzma KOVAČIĆ

Petra KOVAČIĆ

Aleksandar MIDŽOR

Matko MIJIĆ

Miroslav RADELJAK

Dalibor STOŠIĆ

Slobodan TOMIĆ

Vlasta ŽANIĆ

Loren ŽIVKOVIĆ – KULJIŠ