IKA PERAIĆ: Fuga za Pukotinu

Ika PERAIĆ : Fuga za pukotinu, GAA, 29. I. – 2. III. 2016. / autor izložbe Božidar Pejković; postav Ika Peraić. – instalacija

Izložba je ostvarena u okviru programa Fuge u Noći muzeja – Noć muzeja ‘16, u suradnji s ArTresor nakladom iz Zagreba, Kulturnim centrom Klanjec i Franjevačkim samostanom u Klanjcu.
 
Ika Peraić : Fuga za Pukotinu
 
Pukotina je recentna kiparsko-dizajnerska konstrukcija koju Ika Peraić, kiparica i dizajnerica na pragu zrelosti, suvereno instalira u prostoru naše Galerije. Istovremeno i artikulirano i nepredvidivo, nizajući modularne elemente po podu te ih uspinjući zidom (ili obratno), muzikalno cijepa prostor prostora i gradi prostor pukotine, dohvaćajući ga pri svakom pokušaju bijega.
Potom ga istražuje svjetlom te ispunja tvarnošću i životom: ionako prepuklog od značenja, polifono ga ispunja začecima novih značenja. Ne da bi ga ušutkala, nego da bi ga raspjevala. Da bi se prostor razlio kroz prostor. I u njega
opet utekao. Vlastitom se masom zapunio. Izlažući ovaj Ikin rad, nismo mogli odoljeti a da ga, makar u nazivu izložbe, kustosko-galeristički ne kontekstualiziramo homonimijom jedne i bježeće i stamene riječi – podjednako računajući i na njeno glazbeno i na građevinsko pa i na psihološko značenje – riječju fuga.
Uvjereni smo da Pukotina Ike Peraić, taj volumni procjep u prostoru, također sadržava sve odnose, sve sličnosti i razlike između likovne umjetnosti i dizajna. Samo ih trebamo sagledati, iščitati i razumjeti. A pri tomu zamišljati i uživati u Fugi za Pukotinu.