NIKOLA DŽAJA: Uz MIR za mir

Uz MIR za mir : Nikola DŽAJA, Salon GAA, 19. IX. – 19. X. 2014. / autor izložbe i likovnog postava Božidar Pejković. – 9 izložaka + dokumentarni video

Izložba Uz MIR za mir : Nikola DŽAJA

Galerija Antuna Augustinčića
19. rujna – 19. listopada 2014.

Izložba u okviru dugoročnog programa Uz Mir za mir, koji realiziramo povodom Međunarodnog dana mira 21. rujna, a u sklopu kojega u prostoru stalnog postava Galerije Antuna Augustinčića (uz majstorov spomenik Mir) predstavljamo kiparske radove koji se referiraju na temu mira. Time na primjeren način pridonosimo širenju mirotvornog duha i omogućavamo komparaciju različitih likovnih govora. Na započeti niz izložaba, ove se godine nastavlja akademski kipar Nikola Džaja.

Nikola Džaja rođen je 13. rujna 1959. u Lištanima. Maturirao na Školskom centru za dekorativnu umjetnost i industrijsko oblikovanje u Splitu 1979. te 1984. diplomirao kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, u klasi prof. Koste Angelija Radovanija. Od 1986. do 1997. predaje na Školi likovnih umjetnosti u Splitu, a od 1994. i na studiju Likovne kulture Sveučilišta u Splitu. Od 1996. je i profesor mentor na međunarodnoj ljetnoj studentskoj kiparskoj školi u kamenu „Montraker“ u Vrsaru. Od njezina osnutka 1997. do danas, predaje na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Godine 1999. izdana mu je knjiga „Tradicionalna obrada kamena klasičnim alatima“. Od 1986. član je HDLU-a, a u više navrata član je predsjedništva HDLU-Split te u jednom mandatu i predsjednik. Sudjelovao je u brojnim skupnim izložbama, a samostalno je izlagao tridesetak puta. Autor je više javnih skulptura.

Otvorenje izložbe bit će popraćeno multimedijalnim kolažom, okosnica kojega je video film Pasija – dokumentarni film nastao prema autorskim radovima Nikole Džaje – a kojega  smisleno priključujemo samoj izložbi.

MIJENA RATA I MIRA

Tema mira u mom je kiparskom promišljanju koncepcija propitivanja odnosa, tradicionalnog naspram suvremenog kiparstva, kao i povijesni tijek mijena rata i mira. Sva moja ironično-ideološka propitivanja mogu se pratiti kroz bajkovitu misao »duh u boci«, otvoriti ili ne otvoriti, zadržati ili pustiti je (KOGA?) mijenama budućnosti. Ta zrcalna misao priziva ono što Nietzsche kaže u svojoj metafori zrcala:

»Želimo li razmotriti zrcalo po sebi, u konačnici ćemo samo naći predmete koji se nalaze na njemu. Želimo li dohvatiti te same predmete, u konačnici ćemo samo pasti u zrcalo. To je sva povijest spoznaje.«

»Preobrazujući tradicionalni kip i ready-made u zajedničkom konceptu, propitujem mogućnost postizanja zrcalnosti kipa i predmeta. U svemu tome kip i predmet nestaju, a nastaje njihova ironična ideja, a Vi se odredite o kipu ili o ideji kipa, kao i o svevremenskoj činjenici rata i mira.

Potpuno smo ideologizirani.«

                                           Nikola Džaja