Motiv konja i konjanika u hrvatskoj skulpturi XX stoljeća

MOTIV KONJA I KONJANIKA U HRVATSKOJ SKULPTURI XX. STOLJEĆA, Salon GAA, 18.IV.–18.VI.2001. / koncepcija Božidar Pejković; postav Božidar Pejković, Davorin Vujčić. – 42 izloška

Ovom se izložbom Galerija Antuna Augustinćića pridružuje tradicionalnoj akciji koju Sekcija za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva organizira u povodu Međunarodnog dana muzeja – 18. svibnja. Ovogodišnji nositelj akcije, Hrvatski športski muzej nazvao ju je prema sokolaškoj krilatici – Jačajmo se – smjerajući povezivanju kulture i sporta.
 
Budući da konji i konjanici zauzimaju značajno mjesto u opusu Antuna Augustinčića, logično smo se okrenuli konjičkom sportu te za temu izložbe izabrali Motiv konja i konjanika u hrvatskoj skulpturi XX. stoljeća, stoljeća u kojem je Augustinčić živio i radio, stoljeća u kojem je konjički sport u nas zadobio svoje organizirane oblike, razvivši se iz vojnih natjecanja i narodnih nadmetanja.
Četrdeset i dva djela tridesetšestorice kipara, uključena u ovu izložbu, s jedne nam strane omogućuju stanovit uvid u naše moderno i suvremeno kiparstvo, njegove mijene i konstante, i u formalnom i u sadržajnom smislu. S druge strane, varijable odnosa čovjeka i konja čitljive u skulpturama te različiti vidovi njihove zajedničke aktivnosti, upućuju na preteče i razvoj konjičkog sporta u nas.
Raznovrsni konji i konjanici (seljaci, junaci, kraljevi, sveci, vojnici, alkari – svakovrsni pa i sportski jahači) svjedoče nam o čovjekovu iskonskom stremljenju da združi konjsku snagu i ljudsku moč u nedostižnu silu mitskih Kentaura.
 

Download

Katalog