Me­da­lje, pla­ke­te, cr­te­ži An­tu­na Au­gus­tin­čića

ANTUN AUGUSTINČIĆ : MEDALJE, PLAKETE, CRTEŽI, Salon GAA, 4. V. – 4. VI. 2007. / autor izložbe i likovnog postava Davorin Vujčić. – 42 izloška

Izložba je potaknuta činjenicom postojanja tog, još uvijek nedovoljno poznatog segmenta njegova stvaralaštva. 

Uz kiparska djela, Augustinčić je izveo niz medalja, plaketa i crteža; velik broj njih je izlagano, publicirano i zbrinuto, no postoje i djela koja se pojavljuju u izvještajima sa izložbi, ali im se kasnije gubi trag; neka su pak, spominjana u stručnoj literaturi ili obrađena u publikacijama namijenjenima uskom krugu poznavatelja, ali nisu izlagana; neka su dosad bila potpuno nepoznata.

Svi ti radovi, nastali u sjeni njegovih kiparskih ostvarenja, ovom su izložbom objedinjeni i predstavljeni javnosti.

Istraživanje koje je pratilo ovu izložbu, uključilo je prethodne uvi-de i poznate radove, ali i omogućilo pronalazak nepoznatih majstorovih djela i podataka o njima. Na izložbi je predstavljeno ukupno 40 radova nastalih u periodu od 1915. do 1970-ih godina: 20 medalja, plaketa, ordena i znački s njihovim varijantama u dimenzijama i materijalu, te 11 crteža i skica. Dio izložene građe čuva se u fundusu Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu, a dio je posuđen iz privatnih zbirki i muzejskih institucija.

S obzirom na srazmjerno skromnu količinu, gotovo raritetnost građe, kriterij za odabir bio je prilično jednostavan: prikupiti, izložiti i publicirati sva dostupna djela, bez obzira na njihove kvalitativne oscilacije. Uistinu, pokoja medalja, orden ili značka – usprkos svojoj funkcionalnoj ograničenosti – svjedoči o sjajnom kiparskom instinktu koji je i u malom formatu umio biti monumentalan, dok neke dokazuju tek rutinersko implementiranje davno usvojenih obrazaca. Također, dosezi u crtežu variraju od dječačkih pokušaja ugljenom i uljem do zrelih studija; od majstorskog krokija i socijalno angažirane karikature do usputnih crtarija. No, ova izložba ne smjera pokazati likovne vrhunce: čini se smislenijim otkriti dokumentarnu vrijednost ovih radova, njihovu ilustrativnu moć i mogućnost da budu autentični podsjetnik na godine Augustinčićeva djetinjstva, umjetničkog formiranja i zrelosti, na razdoblje prepletanja likovnosti i ideologije na ovim prostorima.

Download

Katalog