Mala bronca iz Ljevaonice Ujević

Mala bronca iz Ljevaonice Ujević, Salon GAA, 8. X. – 8. XI. 2010. / koncepcija izložbe Margareta Lekić, Korana Kolarić; likovni postav Božidar Pejković. – 20 izloška (9 autora)

Radionica bronce "Mala bronca iz Ljevaonice Ujević", 2010.

Radionica bronce "Mala bronca iz Ljevaonice Ujević" prvi puta je organizirana 2007. godine u suradnji Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Ljevaonice umjetnina Ujević. Tijekom veljače ova godine organizirana je druga po redu radionica bronce pri kojoj su sudjelovali studenti kiparskog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti klase red. prof. Slavomira Drinkovića: studenti treće i četvrte godine prediplomskog studija; Marijn Abelman, Leonardo Dokša, Domagoj Gračan, Sara Pavičić, Petar Popijač, Ruben Faget Špišić, Zoran Vukosavljević i studentica druge godine poslijediplomskog doktorskog studija Margareta Lekić.

Ideja radionice je bila kroz teoriju, praksu i umjetnost promišljati o prostorima praznine i punine i procesima koje omogućuje bronca. Kao i prošlog puta izrađivali smo skulpture u bronci dvijema tehnikama: tehnikom lijevanja „izgubljeni vosak“ gdje smo skulpture radili direktno u vosku i tehnikom lijevanja „na pijesak“ gdje smo skulpture direktno urezivali i utiskivali u pijesak. Odlijebke smo dalje sami obrađivali, cizelirali i patinirali.

Ova suradnja ostvarena je sa željom da motivira i animira studente te da mi kao studenti svojom kreativnošću, znanjem i radom dobijemo uvid u nova iskustva koja nam pomažu u našem nasojanju za vlastitom afirmacijom.

Nadamo se da će se suradnja nastaviti i slijedeće godine u istom duhu, da ćemo ostvariti nove mogućnosti, nove skulpture i ponoviti dobra iskustva.

 

Margareta Lekić, u ime sudionika