Autor:Antun Augustinčić lijevanje

Naslov:Spomenik Moši Pijadi

Kataloški broj:GA-135


Datacija:1954. g.; 1979. g.

Materijali i tehnike:bronca

Vrsta:skulptura spomenik

Zbirka:Zbirka Galerije Antuna Augustinčića

Mjere:v=134 cm


Opis:

Figura Moše Pijade koji sjedi i piše u knjigu koju drži na koljenima.


Tema:

Pijade, Moša (Beograd, 1890 – Pariz, 1957), političar, publicist i slikar. Član KPJ od 1920; sudjelovao u organiziranju nezavisnih sindikata; surađivao u mnogim radničkim listovima. Na robiji 1925 – 39., interniran u koncentracioni logor u Bileći 1940. Organizator ustanka u Crnoj Gori; sudjelovao u stvaranju prvih organa narodne vlasti; potpredsjednik AVNOJ-a; nakon rata potpredsjednik Prezidija i SIV-a; predsjednik SNS; član Polit-biroa CK KPJ. Narodni heroj.