Dodir

DODIR memorije – MEMORIJA dodira, GAA, 18. IV. – 18. V. 2011. / autor programa, izložbe i postava Božidar Pejković; suradnici Sanja Broz, Davorin Vujčić, Robert Žitnik; oprema skulptura Akant d.o.o. Zagreb; tehnička suradnja Zdravko Gudan. – 3 izloška

Nakladnik MHZ – Galerija Antuna Augustinčića • Za nakladnika Goranka Horjan • Urednik, autor programa i postava te teksta Božidar Pejković • Suradnici Sanja Broz, Davorin Vujčić, Robert Žitnik • Oprema skulptura AKANT d.o.o. • Tehnička suradnja Zdravko Gudan • Lektura i korektura Silva Tomanić Kiš • Fotografije Davorin Vujčić • Oblikovanje Božidar Pejković • Grafička priprema ArTresor naklada, Zagreb • Tisak Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina • Naklada 400 • ISBN 978-953-265-066-2
 
DODIR memorije / MEMORIJA dodira
 
Nakon pozornog promatranja triju Augustinčićevih brončanih skulptura – portreta povijesnih osoba, majstorovih suvremenika – pokrivenih očiju odgonetnite koju skulpturu dodirujete. Iskušajte svoje mogućnosti taktilnog očitavanja elemenata forme u skulpturi i saznajte ponešto o portretiranim ličnostima. Dodirnite skulpture, a vas neka dodirne u njima sadržana memorija.
DODIR memorije / MEMORIJA dodira, Galerija Antuna Augustinčića, 18. IV. – 18. V. 2011.
Povodom 16. muzejske edukativne akcije Dodir i Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2011. s temom Museum and Memory. 
Prigodnim programom na Međunarodni dan muzeja premještamo težište s formalne (DODIR) na sadržajnu stranu (MEMORIJA) te se posredovanjem jednog od tri portreta usredotočujemo na Afriku, kontinent čiji je kulturni doprinos svijetu često nepoznat i zaslužuje biti promoviran.