BOŽIDAR PEJKOVIĆ: Fontana

Božidar Pejković : FONTANA koja se mijenja, GAA, 2. V. – 2. VI. 2012. / autor programa, izložbe i postava Božidar Pejković; suradnici Sanja Broz, Davorin Vujčić, Robert Žitnik; stručna savjetnica Marita Lapić. – 2 izloška

FONTANA
koja se mijenja

Božidar Pejković

FONTANA
(Voda*, Koja se mijenja)
2012.
redimejd**

Božidar Pejković

FONTANA
(Pisher***, Posveta Duchampovoj Fontani****)
2012.
redimejd**

* voda – kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika (H2O); pri običnoj temperaturi je bezbojna tekućina bez mirisa i okusa, koja poprima oblik posude u kojoj se nalazi; ima ledište na 0°C (273K) i vrelište na 100°C (373K), a najveća gustoća joj je pri 4°C (anomalija vode); molekulu vode odlikuje polarnost (razdioba električnog naboja, uslijed neravnomjerne raspodjele elektrona u molekuli), čime su uvelike određena i ostala svojstva vode, kao npr. kohezivnost (svojstvo molekule da uspostavlja vodikove veze s bliskim molekulama);  vodikove veze neprestano pucaju i ponovno se oblikuju (tipična veza ima životni vijek od nekoliko mikrosekunda), a svaka molekula vode je u tekućem stanju povezana s oko 3½ susjednih molekula što rezultira stvaranjem velike trodimenzionalne mreže koja je u čvrstom stanju leda jako pravilna; kohezivnost uvjetuje veliku površinsku napetost, kapilarnost, visoku točku vrelišta, specifičnu toplinu i toplinu isparavanja; voda na Zemlji tvori oceane, rijeke, oblake i polarne kape (pokriva ¾ zemljine površine), a po težini je najobilnija sastavnica stanica i organizama (75-85%), dok veliki broj stanica ovisi o izvanstaničnoj okolini koja je također uglavnom vodena; nužna je za život kakav poznajemo.

** redimejd (engl. readymade, ready-made, reday made – gotov, gotova roba, tvornički, konfekcijski) – običan predmet uzdignut na razinu umjetničkog djela samim izborom umjetnika; naziv je skovao francuski umjetnik Marcel Duchamp (1887. – 1968.), jedna od najutjecajnih ličnosti moderne i suvremene umjetnosti.

*** pisher (jidiš) – onaj koji mokri, popišanac; obično se koristi u izrazu a little pisher (mali popišanac) što znači a) dijete koje još nije naučilo kontrolirati mokrenje b) bistro dijete; izraz se koristi i kao uzvik kada dijete uradi nešto pametno, pogotovo kad to uradi potajice.

**** Marcel Duchamp, Fontana, 1917. (Marcel Duchamp, Fontana 1917, replika 1964.)

 

FONTANA

koja se mijenja

 

Uz tri Augustinčićeve fontane u parku naše Galerije, kojima kroz majstorove skulpture teče voda bregovitog Hrvatskog zagorja, priredili smo vam i jednu koja sadržava čvrstu, skulpturalno predstavljenu vodu. Poigrajte se njome pa neka ta naša fontana bude izvorom vaše kreativnosti i znanja o vodi. I ne samo o vodi.

A pridružujemo joj i još jednu, kao posvetu nadahnuću i kao svjedočenje naravne pripadnosti svijetu koji se mijenja.

 

Božidar Pejković, FONTANA koja se mijenja, Galerija Antuna Augustinčića, 2. V. – 2. VI. 2012.

Povodom 17. muzejske edukativne akcije Voda i Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2012. s temom Museums in a Changing World / Muzeji u svijetu koji se mijenja.

Uz potporu Ministarstva kulture RH i Krapinsko-zagorske županije.

Urednik, autor programa, izložbe i postava te teksta

 ... Marita Lapić

978-953-265-080-8