Anali 30

Anali 30

ANALI 30 : God. XXX (2010.) / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; prijevod Silva Tomanić Kiš; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Tiskara Zelina d.d. Sv. Ivan Zelina. – Klanjec : GAA, 2011. / za izdavača Goranka Horjan. – 84 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA
GOD. XXX (2010.) • BR. 30 • STR. 1–84 • Klanjec 2011.

 
DALIBOR PRANČEVIĆ
Umjetničke veze izemđu Ivana Meštrovića i Ante Katunarića
 
VLADIMIR RISMONDO
Semiotička analiza nekih radova splitskog kipara Andrije Krstulovića (1912.–1997.)
 
DAVORIN VUJČIĆ
Mirogojski opus Vanje Radauša
 
DALIBOR PRANČEVIĆ
Umjetničke veze izemeđu Ivana Meštrovića i Ante Katunarića
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti
Izvorni znanstveni rad
Predstavljanje umjetničkih veza između Ivana Meštrovića i Ante Katunarića može poslužiti kao primjer objašnjenja širenja suvremenih kiparskih morfologija,
prisutnih u europskim kulturnim središtima tijekom prvih desetljeća dvadesetog stoljeća, kroz građanske salone onodobnog Splita. Oblikujući Katunarićev portret i portret njegove obitelji, odnosno koristeći njegov lik kao model za svoje skulpture, Ivan Meštrović je uspješno promovirao svoje kiparske modalitete u Splitu.
S druge strane, Ante Katunarić, čovjek univerzalnog i znatiželjnog duha, ostavio je niz fotografija kojima bilježi razne gradske vedute i događaje. Na nekim je fotografijama dokumentirao Spomenik Luki Botiću, prvi javni spomenik Ivana Meštrovića, kao i neka ranija kiparova djela. Međutim, fotografirao je i samog Meštrovića tijekom njegova boravka u zavičajnim Otavicama, vješto potom prenoseći kompoziciju s fotografije u medij bakropisa. To su glavne koordinate veza dvojice umjetnika podrobnije razloženih ovim tekstom.

 

Download

Anali 30