Anali 28-29

ANALI 28 – 29 : God. XXVIII – XXIX (2008. – 2009.) : Simpozij Original u skulpturi : zbornik radova / glavni urednik Božidar Pejković; uredništvo Ljiljana Kolešnik, Irena Kraševac, Božidar Pejković, Dalibor Prančević, Davorin Vujčić; recenzenti Ljljana Kolešnik, Igor Gliha; prijevod Silva Tomanić Kiš; lektura i korektura Ana Benc; UDK klasifikacija članaka Melita Matulić Jeleč; grafička priprema i oblikovanje ArTresor naklada Zagreb; tisak Denona d.o.o. Zagreb. – Klanjec : GAA, 2010. / za izdavača Goranka Horjan. – 472 str. + ovitak u boji; 24 x 15,5 cm;  500 kom.

ANALI GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIĆA
GOD. XXVIII–XXIX (2008.–2009.) • BR. 28–29 • STR. 1–472 • Klanjec 2010.
SADRŽAJ
Riječ urednika...5
LAVINIA BELUŠIĆ
Pojam izvornosti u traktatima renesansne Italije (1435.–1568.)...9
IGOR FISKOVIĆ
Slučaj renesansnog kipa Sv. Petra u Vrboskoj...37
VEDRANA GJUKIĆ-BENDER
Innocenzo Spinazzi – kipar stvaratelj i kopist...53
VESNA LOVRIĆ PLANTIĆ
»Balon braće Montgolfier« - Raskošan sat-skulptura: problemi atribucije i datacije...67
JOSIP KOROŠEC
Uloga skulpture i značaj njezine izvornosti...85
MARTINA OŽANIĆ
Skulpturalna grupa Svete Obitelji – pitanje udjela autorske invencije u odnosu na grafički predložak...97
ANICA RIBIČIĆ-ŽUPANIĆ
Francisco Pallas y Puig - Pseudogotički triptih s prikazom Bogorodice na prijestolju s malim Isusom u krilu iz Muzeja Mimara...115
VJEKOSLAVA SOKOL
Kipovi Malih Isusa u vosku...127
DANKA RADIĆ
Romantične restauracije i domišljanja - Kopije i falsifikati u trogirskoj heraldici...141
DRAGAN DAMJANOVIĆ
Odnos prema predlošcima u djelima Vatroslava Doneganija i Ivana Rendića za đakovačku katedralu...175
IRENA KRAŠEVAC
Legalne kopije - Zbirke odljeva antičke skulpture...195
MARO GRBIĆ
Stupnjevanje izvornosti u kiparstvu - Vrednovanje kipova u postupcima odlijevanja i očuvanja gipseva...209
DALIBOR PRANČEVIĆ
Ivan Meštrović – desetljeće nakon Darovnice, Fragmentirana razmišljanja o statusu kiparskog djela
DAINA GLAVOČIĆ
Kloniranje skulpture »Forza della volontà« Romola Venuccija...229
VESNA MEŠTRIĆ
Ideja – izvedba: Vjenceslav Richter, »Nada« – Zagreb, 1957.–1999.   ...239
LOVORKA MAGAŠ
Reljefometar Vjenceslava Richtera – odnos originala i varijante, Ideja transformabilnog objekta i njezine posljedice...249
BORIS ČUČKOVIĆ
Razmatranje skulpture ostvarene digitalnom tehnologijom: problem originala, modela i unikata...271
FRANO DULIBIĆ
Skulptura – problem percepcije originala...289
LJUBICA DUJMOVIĆ KOSOVAC
Original kao povod...295
ANTONIJA MLIKOTA
Na razmeđu arhitekture i skulpture: »Morske orgulje« i »Pozdrav Suncu«...307
VLADIMIR RISMONDO
Prilog razlikovanju originala i kopije u skulpturi u svjetlu prirodnih jezika, te njima posredovanih kulturnih uzoraka – Primjer naknadne obrade vratnica za crkvu Gospe Lurdske u Bijelom Viru autorice ak. kip. Dijane Ive Sesartić...323
MARIJA BUZOV
Pojam originala u arheologiji
VLASTA BEGOVIĆ DVORŽAK
IVANČICA DVORŽAK SCHRUNK
Antičke skulpture u prostorima maritimne vile u uvali Verige na Brijunima...355
IVO DONELLI
Replika ili izvornik s greškom...371
STANKO PIPLOVIĆ
Sfinge u Dioklecijanovoj palači u Splitu - Jedinstvena pojava u rimskoj skulpturi Ilirika...379
LANA GOLUB-PUTRIĆ
Pravni vid autorstva u likovnoj umjetnosti...395
MLADEN VUKMIR
Obilje izvora – prava značenja termina »kopija« i »original«; kratki osvrt na promjene značenja umjetničke i autorskopravne terminologije u digitalnom okruženju...421
PRILOG
Osnovni podaci i program simpozija...461
Kazalo autora

 

Download

Anali 28-29